Het zou toch fantastisch zijn dat wanneer een vrouw zwanger is van een kindje met een chromosoom 12 afwijking, er een behandelplan klaarligt zoals bij het Downsyndroom! Dat is onze wens en dus ons doel. Daarom is in 2015 Stichting 12q opgericht.

€ 300.000 is nodig om een wetenschappelijk onderzoek op te starten met een team bestaande uit onder andere een klinisch geneticus, een arts en een arts-assistent. Stichting 12q werft sponsoren en donateurs, bijvoorbeeld door middel van het or- ganiseren van evenementen. Op onze website en op onze Facebook-pagina lees je wat wij organiseren.

Financiële verantwoording

Stichting 12q is aangewezen als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Wat dit betekent lees je op de website van de Belastingdienst.

Wil je doneren, sponseren of meer weten, kijk dan op onze pagina over sponsoring of neem contact met ons op.

Totaal ingezameld tot nu toe:
€ 160.000

Aantal donaties tot nu toe:
532

Ons doel is € 300.000.
Met dit bedrag kunnen we een onderzoeksteam inrichten en starten met onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van een defect in chromosoom 12.

Alle sponsoren in het zonnetje