Privacystatement

Stichting 12q maakt gebruik van artikel 3 van het Vrijstellingsbesluit Wet bescherming persoonsgegevens
Deze vrijstelling heeft betrekking op verwerkingen van verenigingen, stichtingen of publiekrechtelijke beroepsorganisaties over hun leden of begunstigers (ook wel donateurs). Verenigingen, stichtingen of publiekrechtelijke beroepsorganisaties hoeven de verwerking van persoonsgegevens van hun leden of begunstigers niet te melden als aan de voorwaarden van artikel 3 is voldaan:
https://cbpweb.nl/nl/verenigingen-stichtingen-en-publiekrechtelijke-beroepsorganisaties